Utvärdering

Eftersom vi satte upp krav som var relativt grundläggande för att programmet skulle fungera så lyckades vi uppfylla alla. Dock har vi omformulerat kravet att medlemmarna ska meddelas då en ny fil läggs till. Istället så måste användaren trycka på "Get Files List" i GUI:t för att få reda på vilka filer som är tillgängliga just då. Denna procedur bör upprepas varje gång användaren vill ladda ner för att få uppdaterad information om vilka filer man kan komma åt.

En svårighet vi stött på under projektets gång var att ta reda på hur stor bufferstorleken ska vara för inkommande filer. Först använde vi färdigskapade byte vektorer med en bestämd storlek, vilket inte fungerade som vi ville. Tillslut hittade vi en algoritm som skapar en byte vektor som kan byggas på. När man har läst in hela filen med InputStreamreader() vet vi att byte vektorn är färdig och vi kan konvertera om den till en fil med Converter klassen.

Projektet var väldigt givande och relevant för kursen. Vi utvecklade nya kunskaper inom projektutveckling, grupparbete samt programmering. Vi upplevde att strukturen och omfattningen av uppgiften var väl vald.