Manual

När man kör programmet kommer man till GUI:t vilket ser ut som nedan.


Från början visas inga användare under "The Cloud" fliken (de användare som är anslutna till gruppen). För att uppdatera listan och få fram de som är anslutna måste man trycka på knappen "Refresh Users". Varje användare visas i listan med sin IP-adress. Genom att välja en användare i listan och sedan trycka på knappen "Get Files List" får man upp ett nytt fönster med alla de filer den användaren har laddat upp. Du väljer den filen du vill ladda ner och trycker på "Download" för att ladda ner filen till din dator.


För att ladda upp dina egna filer väljer du fliken "Upload". Genom att trycka på knappen "Upload a new file" kan du välja vilken fil du vill ladda upp. Vill du ta bort en fil du inte längre vill ladda upp, markerar du filen och trycker på knappen "Remove".