Välkommen

Välkommen till en webbaserad beskrivning av MegaLoad, ett projekt inom kursen Nätverksprogrammering vid Lunds tekniska högskola. Syftet är att utveckla en applikation där olika parter ska kunna interagera över ett nätverk. Vi har valt att göra ett program för fildelning där användare inom en grupp har möjlighet att ladda ner varandras filer.