Aron Boström

»Vivu la diferencoj!« - »Pacta sunt servanda«

Jag heter Aron Boström, studerar till civilingejör i Lund och är partiledare för Skånefederalisterna. För att dryga ut mina studiemedel söker jag extraknäck som programmerare och webbdesigner.